Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Voorwaarden

 

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shop4kussens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


PRIJZEN EN KOSTEN

 • Alle prijzen die op de website van Shop4kussens staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
 • Indien het pakket van 0,1 tot 2 kg weegt wordt er € 5,95 verzendkosten in rekening gebracht. 
 • Binnen Europa en de Wereld gelden andere tarieven.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Shop4kussens bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

LEVERINGEN

 • Alle producten die voor 16.00 uur worden besteld en betaald, worden na 1-3 werkdagen verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.
 • Shop4kussens is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.
 • Shop4kussens is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondige levertermijnen.
 • Shop4kussens betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, vooruitbetaling, Paypal, overboeking en Credit Card via Paypal.

RECLAMATIE EN RETOURNEREN

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Shop4kussens raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Shop4kussens zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. 
 • U heeft het recht de door Shop4kussens geleverde artikelen binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 7 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 
 • De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en eerst na melding van de retourzending aan ons per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Shop4kussens de betaalde prijs, exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door Shop4kussens afgeleverde artikelen niet binnen 7 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Iedere aansprakelijkheid van Shop4kussens, welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Shop4kussens  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
 • Shop4kussens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Shop4kussens, dan wel tussen Shop4kussens en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Shop4kussens, is Shop4kussens niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van grove schuld van Shop4kussens.

OVERMACHT

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Shop4kussens opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Shop4kussens het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Shop4kussens.